Llywodraethu

Mae FW Capital yn rhan o Grŵp BDC ac yn rhannu’r un llywodraethu corfforaethol.

I gael gwybod mwy am strwythur corfforaethol, strategaeth ac ymrwymiadau busnes cyfrifol y Grŵp cliciwch yma.

Mae FW Capital wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer gweithgareddau sy’n ymwneud â buddsoddiadau.