Home

Benthyciadau o £100,000 hyd at £7 miliwn i helpu busnesau i dyfu

 • Roedd 97% o’r cwsmeriaid a holwyd yn hapus/fodlon gyda'r gwasanaeth a gawsant gennym ni*
 • Timau lleol profiadol gydag agwedd wyneb yn wyneb
 • Cefnogaeth i fusnesau sydd am dyfu
 • Cyllid wedi'i deilwra o amgylch eich anghenion unigol chi
 • Cefnogaeth barhaus ymroddedig

Cyllid ar gyfer gwahanol anghenion busnes

Gallwn gynnig benthyciadau o £100,000 i £2 filiwn i fusnesau sefydledig sydd â’r potensial i dyfu yn y meysydd canlynol:

Caeodd Tees Valley Catalyst Fund i geisiadau newydd ar 31 Mawrth 2023. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Benthyciadau tymor byr o £250,000 hyd at £7 miliwn ar gyfer cwmnïau adeiladu a datblygu eiddo bach a chanolig ar gyfer prosiectau.

 • Datblygiadau tai newydd
 • Datblygiadau swyddfa, diwydiannol a warws
 • Cynlluniau adnewyddu
 • Datblygiadau defnydd cymysg

Yn cynnwys Tyne & Wear, Northumberland, a Swydd Durham.

Edrychwch ar ein tudalen datblygu eiddo am ragor o wybodaeth.

Gallwn gynnig benthyciadau o £100,000 i £2 filiwn i fusnesau sefydledig sydd â’r potensial i dyfu yn y meysydd canlynol:

Caeodd Tees Valley Catalyst Fund i geisiadau newydd ar 31 Mawrth 2023. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Benthyciadau tymor byr o £250,000 hyd at £7 miliwn ar gyfer cwmnïau adeiladu a datblygu eiddo bach a chanolig ar gyfer prosiectau.

 • Datblygiadau tai newydd
 • Datblygiadau swyddfa, diwydiannol a warws
 • Cynlluniau adnewyddu
 • Datblygiadau defnydd cymysg

Yn cynnwys Tyne & Wear, Northumberland, a Swydd Durham.

Edrychwch ar ein tudalen datblygu eiddo am ragor o wybodaeth.

press icon

Cam 1

Os credwch fod eich busnes yn bodloni ein meini prawf, gwnewch ymholiad.

pc icon

Cam 2

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ymholiad, os ydym yn meddwl y gallwn helpu, byddwn yn dod allan i gwrdd â chi i drafod gwneud cais.

tick icon

Cam 3

Byddwn yn gweithio gyda chi i asesu eich cais, ac wedi hynny bydd penderfyniad yn cael ei wneud.

wallet icon

Cam 4

Os bydd yn llwyddiannus a bod yr holl ddogfennau yn eu lle, bydd arian yn cael ei drosglwyddo.

*yn seiliedig ar 66 o arolygon adborth cwsmeriaid a gofnodwyd rhwng Tachwedd 2021 a Thachwedd 2023