Home

Benthyciadau o £100,000 hyd at £7 miliwn i helpu busnesau i dyfu

 • Roedd 97% o’r cwsmeriaid a holwyd yn hapus/fodlon gyda'r gwasanaeth a gawsant gennym ni*
 • Timau lleol profiadol gydag agwedd wyneb yn wyneb
 • Cefnogaeth i fusnesau sydd am dyfu
 • Cyllid wedi'i deilwra o amgylch eich anghenion unigol chi
 • Cefnogaeth barhaus ymroddedig

Cyllid ar gyfer gwahanol anghenion busnes

Gallwn gynnig benthyciadau o £100,000 i £2 filiwn i fusnesau sefydledig sydd â’r potensial i dyfu yn y meysydd canlynol:

Gallwn gynnig benthyciadau rhwng £100,000 a £2 filiwn ar gyfer bondiau sy’n gysylltiedig â chontractau i fusnesau sy’n creu budd economaidd yn Teesside drwy gyfrwng Cronfa Buddsoddi Hyblyg Teesside. Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer:

 • Gwarantau talu ymlaen llaw
 • Bondiau perfformiad
 • Bondiau gwarant
 • Bondiau priffyrdd
 • Bondiau awdurdod dŵr

Benthyciadau tymor byr o £250,000 ar gyfer cwmnïau adeiladu a datblygu eiddo bach a chanolig ar gyfer prosiectau.

 • Datblygiadau tai newydd
 • Datblygiadau swyddfa, diwydiannol a warysau
 • Cynlluniau adnewyddu
 • Datblygiadau defnydd cymysg
 • Cwmpesir Tyne & Wear, Northumberland, Swydd Durham a Teesside

Yn Teesside gallwn ddarparu cyllid olyniaeth ar gyfer unrhyw ddarpar brynwr sydd am brynu busnes drwy gyfrwng Cronfa Buddsoddi Hyblyg Teesside. Mae hyn yn cynnwys

 • Busnes yn prynu busnes arall
 • Tîm rheoli sy'n prynu'r busnes y maent yn ei redeg
 • Tîm rheoli yn prynu i mewn i fusnes arall

Gallwn gynnig benthyciadau o £100,000 i £2 filiwn i fusnesau sefydledig sydd â’r potensial i dyfu yn y meysydd canlynol:

Gallwn gynnig benthyciadau rhwng £100,000 a £2 filiwn ar gyfer bondiau sy’n gysylltiedig â chontractau i fusnesau sy’n creu budd economaidd yn Teesside drwy gyfrwng Cronfa Buddsoddi Hyblyg Teesside. Mae hyn yn cynnwys cyllid ar gyfer:

 • Gwarantau talu ymlaen llaw
 • Bondiau perfformiad
 • Bondiau gwarant
 • Bondiau priffyrdd
 • Bondiau awdurdod dŵr

Benthyciadau tymor byr o £250,000 ar gyfer cwmnïau adeiladu a datblygu eiddo bach a chanolig ar gyfer prosiectau.

 • Datblygiadau tai newydd
 • Datblygiadau swyddfa, diwydiannol a warysau
 • Cynlluniau adnewyddu
 • Datblygiadau defnydd cymysg
 • Cwmpesir Tyne & Wear, Northumberland, Swydd Durham a Teesside

Yn Teesside gallwn ddarparu cyllid olyniaeth ar gyfer unrhyw ddarpar brynwr sydd am brynu busnes drwy gyfrwng Cronfa Buddsoddi Hyblyg Teesside. Mae hyn yn cynnwys

 • Busnes yn prynu busnes arall
 • Tîm rheoli sy'n prynu'r busnes y maent yn ei redeg
 • Tîm rheoli yn prynu i mewn i fusnes arall
press icon

Cam 1

Os credwch fod eich busnes yn bodloni ein meini prawf, gwnewch ymholiad.

pc icon

Cam 2

Unwaith y byddwn wedi derbyn eich ymholiad, os ydym yn meddwl y gallwn helpu, byddwn yn dod allan i gwrdd â chi i drafod gwneud cais.

tick icon

Cam 3

Byddwn yn gweithio gyda chi i asesu eich cais, ac wedi hynny bydd penderfyniad yn cael ei wneud.

wallet icon

Cam 4

Os bydd yn llwyddiannus a bod yr holl ddogfennau yn eu lle, bydd arian yn cael ei drosglwyddo.

*yn seiliedig ar 66 o arolygon adborth cwsmeriaid a gofnodwyd rhwng Tachwedd 2021 a Thachwedd 2023