Tyfu busnes

Benthyciadau yn dechrau ar £100k i gefnogi busnesau

Dewiswch eich rhanbarth

Mae cyllid ar gael i fusnesau sydd â’r potensial i dyfu sydd wedi’u lleoli yng Ngogledd Lloegr, gyda ffocws ar:

  • Sir Gaer

  • Cumbria

  • Manceinion Fwyaf

  • Swydd Gaerhirfryn

  • Glannau Mersi

Darganfyddwch fwy ar ein tudalen Northern Powerhouse Investment Fund II.

Mae cyllid ar gael i fusnesau sydd â’r potensial i dyfu sydd wedi’u lleoli yn Ne Orllewin Lloegr, gyda ffocws ar:

  • Bryste
  • Sir Gaerloyw
  • Gogledd a Gogledd Ddwyrain Gwlad yr Haf
  • Wiltshire

Canfyddwch fwy ar ein South West Investment Fund page.

Mae cyllid ar gael i fusnesau sydd â'r potensial i dyfu sydd wedi'u lleoli yng Nghymru.

Canfyddwch fwy ar ein tudalen Cronfa Buddsoddi i Gymru.