Manylion y cwmni

Mae FW Capital yn rhan o Grŵp BDC.

Mae Grŵp Banc Datblygu Cymru yn cynnwys Banc Datblygu Cymru ccc a’r is-gwmnïau dan berchnogaeth lwyr a ganlyn:

Enw'r cwmni Rhif y Cwmni
Development Bank of Wales Plc4055414
DBW FM Limited1833687
DBW Investments (2) Limited4811750
DBW Investments (3) Limited5210122
DBW Investments (4) Limited5433301
DBW Investments (5) Limited6350427
DBW Investments (6) Limited6763979
DBW Investments (8) Limited7986338
DBW Investments (9) Limited7986371
DBW Investments (10) Limited*7986246
DBW Investments (11) Limited8516240
DBW Investments (12) Limited10184816
DBW Investments (14) Limited10184892
Management Succession GP Limited10655798
DBW Services Limited10911833
DBW Management Limited10964943
DBW Holdings Limited10965662
FW Capital Limited**7078439
North West Loans Limited7397297
NW Loans Limited7321359
NE Growth 500 LP 7169711
Help to Buy Wales Limited***8708403
Angels Invest (Wales) Limited4601844
Economic Intelligence Wales Ltd11001584
TVUPB Ltd8516331
FW Development Capital (North West) GP Ltd.8355233
NW Loans NPIF GP Limited10597240
TVC Loans NPIF GP Limited10597208
FWC Loans (TVC) Limited10628006
FWC Loans (North West) Limited10627745
NE Property (GP) Limited4069901

 

Banc Datblygu Cymru ccc wedi'i gofrestru yng Nghymru a Lloegr o dan rif 4055414 Swyddfa gofrestredig: Uned J, Pentref Busnes Iâl, Ffordd Ellice, Wrecsam, LL13 7YL

*DBW Investments (10) Limited wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer gweithgareddau a reoleiddir yn ymwneud â chredyd.

**Mae FW Capital wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol.

***Mae Cymorth i Brynu Cymru Cyfyngedig wedi’i awdurdodi a’i reoleiddio gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol ar gyfer gweithgareddau a reoleiddir sy’n ymwneud â chredyd nad ydynt wedi’u cwmpasu gan eithriad.