Perfformiad ac effaith

Mae ein cymorth yn helpu busnesau i greu swyddi, bod yn fwy arloesol a chynyddu eu cyfraniad at yr economi ranbarthol.

Buddsoddiad

Rydym wedi bod yn darparu cyllid i fusnesau sy’n tyfu ers 2010.

£270.7m

O fuddsoddiad uniongyrchol i mewn i fusnesau

£495.5m

O fuddsoddiad ar y cyd gan y sector breifat

£766.2m

Wedi'i fuddsoddi'n gyfan gwbl yn yr economi

(Ffigurau ar 31 Mawrth 2023)

 

Swyddi a grëwyd neu a ddiogelwyd

Ers 2010 rydym wedi creu neu ddiogelu miloedd o swyddi.

6,811

O swyddi wedi'u creu

5,880

O swyddi wedi'u diogelu

12,691

Yw cyfanswm y swyddi a ddiogelwyd neu a grëwyd

(Ffigurau ar 31 Mawrth 2023)

 

FW Capital B/A a ddaeth i ben 31 Mawrth 2023

  • £38 miliwn o fuddsoddiad uniongyrchol
  • £51.4 miliwn o fuddsoddiad ar y cyd gan y sector breifat
  • £89.4 miliwn o gyfalaf twf wedi'i chwistrellu i mewn i'r economi
  • Gwnaed 86 o fuddsoddiadau
  • Crëwyd neu diogelwyd 1,238 o swyddi 

(Ffigurau ar 31 Mawrth 2023)


 

Adroddiadau blynyddol Grŵp BDC

Mae FW Capital yn rhan o Grŵp BDC. Darllenwch ein Hadroddiad Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar gyfer blwyddyn ariannol 2020/21 sy’n darparu datganiadau ariannol archwiliedig ar gyfer Grŵp BDC yn ogystal â gwybodaeth ychwanegol am ein hamcanion, sut rydym yn gweithredu a’n cyflawniadau.

Adroddiad Blynyddol 2022/23

Adroddiad Blynyddol 2021/22

 

Strategaeth Pobl

Strategaeth Pobl FW Capital

 

Achrediadau

Rydym yn credu’n gryf mewn buddsoddi’n gyfrifol ac yn foesegol, ac fel y cyfryw rydym yn falch o lofnodi’r Egwyddorion Buddsoddi Cyfrifol.

PRI logo