Pobl a thimau

Mae gennym dîm profiadol o weithredwyr buddsoddi a phortffolio.

Ashley Jones

Ashley Jones

Cronfa Buddsoddi i Gymru

Mae Ashley yn Uwch Swyddog Buddsoddi ar gyfer Cronfa Buddsoddi i Gymru.

Chris Dhenin

Chris Dhenin

Cronfa Buddsoddi i Gymru

Mae Chris yn Swyddog Buddsoddi ar gyfer Cronfa Buddsoddi i Gymru.

 Chris Hayward

Chris Hayward

Cronfa Buddsoddi i Gymru

Mae Chris yn Swyddog Buddsoddi ar gyfer Cronfa Buddsoddi i Gymru.

Emily Jones

Emily Jones

Cronfa Buddsoddi i Gymru

Mae Emily yn Swyddog Buddsoddi ar gyfer Cronfa Buddsoddi i Gymru.

Navid Falatoori

Navid Falatoori

Cronfa Buddsoddi i Gymru

Mae Navid yn Dirprwy Reolwr y Gronfa ar gyfer Cronfa Buddsoddi i Gymru.

Rhodri Evans

Rhodri Evans

Cronfa Buddsoddi i Gymru

Mae Rhodri yn Reolwr Cronfa ar gyfer Cronfa Buddsoddi i Gymru.

Sally Phillips

Sally Phillips

Cronfa Buddsoddi i Gymru

Mae Sally yn Swyddog Buddsoddi ar gyfer Cronfa Buddsoddi i Gymru.