Polisi’r Iaith Gymraeg

Yn unol â’n Cynllun Iaith Gymraeg a Safonau’r Gymraeg a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2016, bydd yr holl gynnwys ar gyfer cynulleidfaoedd yng Nghymru yr ydym yn uniongyrchol gyfrifol amdanynt yn cael ei gyhoeddi yn y Gymraeg a’r Saesneg. Cyfrifoldeb y gwefannau allanol yr ydym yn cysylltu â nhw yw cydymffurfio â'u Cynllun Iaith Gymraeg eu hunain, os oes cynllun o'r fath yn bodoli, neu â Safonau'r Iaith Gymraeg.

Am unrhyw faterion sy'n ymwneud â chael mynediad at gynnwys dwyieithog ar y wefan, cysylltwch â [email protected].