Ffurflen ymholiad

Os hoffech wybod mwy amdanom ni a sut y gallwn helpu, llenwch y ffurflen isod a gallwn eich rhoi mewn cysylltiad ag un o'n harbenigwyr. 

 

Gwybodaeth Cyswllt
Manylion busnes

Dim ond yn yr ardaloedd canlynol y gall FW Capital gefnogi benthyciadau CBYBC: Swydd Gaer, Cumbria, Ardal Ehangach Manceinion, Swydd Gaerhirfryn, Glannau Mersi, Dyfffryn Tees, Swydd Efrog, Humber a Chymru.

Neges

Hysbysiad preifatrwydd 

O dan gyfraith diogelu data mae’n rhaid i ni gael sail gyfreithiol ddilys ar gyfer casglu a defnyddio eich gwybodaeth bersonol. Pan fyddwch yn cysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth am ein cynnyrch neu wasanaethau, credwn fod gennym ddiddordeb cyfreithlon mewn gallu ymateb yn llawn i'ch ymholiad. Dim ond i ymateb i'ch ymholiad y bydd eich data personol yn cael ei ddefnyddio. I gael rhagor o wybodaeth, gweler adran dau o'n hysbysiad preifatrwydd.