Polisi cwcis

Mae'r dudalen hon yn esbonio sut rydym yn defnyddio 'cwcis' (ffeiliau testun a roddir ar eich cyfrifiadur) i gasglu gwybodaeth am ymwelwyr â'n gwefan.

Darllenwch ein polisi preifatrwydd cyffredinol yma.

Mae cwcis yn ein galluogi i wahaniaethu rhyngoch chi a defnyddwyr eraill ein gwefan. Mae hyn yn helpu i:

  • ddarparu profiad da i chi pan fyddwch yn defnyddio ein gwefan; a’n
  • galluogi ni i wneud gwelliannau i’n gwefan.

[Drwy barhau i bori'r wefan, rydych yn cytuno i'n defnydd o gwcis.]

Ffeil fach o lythrennau a rhifau yw cwci yr ydym yn ei storio ar eich porwr neu yriant caled eich cyfrifiadur os ydych yn cytuno. Mae cwcis yn cynnwys gwybodaeth sy'n cael ei throsglwyddo i yriant caled eich cyfrifiadur.

Rydym yn defnyddio'r cwcis canlynol ar ein gwefan:

  • Cwcis hollol angenrheidiol. Mae'r rhain yn gwcis sydd eu hangen ar gyfer gweithrediad ein gwefan. Maent yn cynnwys, er enghraifft, cwcis sy’n eich galluogi i fewngofnodi i rannau diogel o’n gwefan, defnyddio cert siopa neu ddefnyddio gwasanaethau e-filio.
  • Cwcis dadansoddol/perfformiad. Maent yn ein galluogi i adnabod a chyfrif nifer yr ymwelwyr a gweld sut mae ymwelwyr yn symud o gwmpas ein gwefan pan fyddant yn ei defnyddio. Mae hyn yn ein helpu i wella'r ffordd y mae ein gwefan yn gweithio, er enghraifft, trwy sicrhau bod defnyddwyr yn dod o hyd i'r hyn y maent yn chwilio amdano yn hawdd.
  • Cwcis ymarferoldeb. Defnyddir y rhain i'ch adnabod pan fyddwch yn dychwelyd i'n gwefan. Mae hyn yn ein galluogi i bersonoli ein cynnwys i chi, eich cyfarch yn ôl eich enw a chofio eich dewisiadau (er enghraifft, eich dewis o iaith neu ranbarth).
  • Targedu cwcis. Mae'r cwcis hyn yn cofnodi eich ymweliad â'n gwefan, y tudalennau rydych wedi ymweld â nhw a'r dolenni rydych wedi'u dilyn. Byddwn yn defnyddio'r wybodaeth hon i wneud ein gwefan a'r hysbysebion a ddangosir arni yn fwy perthnasol i'ch diddordebau. Efallai y byddwn hefyd yn rhannu'r wybodaeth hon â thrydydd partïon at y diben hwn.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y cwcis unigol a ddefnyddiwn a’r dibenion yr ydym yn eu defnyddio ar eu cyfer yn y tabl isod:

Dadansoddeg gyffredinol

Enw cwciPwrpas
_ga

Mae hyn yn ein helpu i gyfrif faint o bobl sy’n ymweld â bancdatblygu.cymru drwy olrhain a ydych wedi ymweld o’r blaen

_gat

Fe'i defnyddir i reoli'r gyfradd y gwneir ceisiadau am weld tudalen

 

Google Analytics

Enw cwciPwrpas
_utma

Fel _ga, mae hwn yn rhoi gwybod i ni os ydych wedi ymweld o'r blaen, fel y gallwn gyfrif faint o'n hymwelwyr sy'n newydd i banc datblygu.cymru neu i dudalen benodol

_utmb

Mae hyn yn gweithio gyda _utmc i gyfrifo faint o amser a dreuliwch ar bancdatblygu.cymru ar gyfartaledd

_utmcMae hyn yn gweithio gyda _utmb i gyfrifo pan fyddwch yn cau eich porwr
_utmz

Mae hyn yn dweud wrthym sut y cyrhaeddoch banc datblygu.cymru (er enghraifft, o wefan arall neu beiriant chwilio)

 

Teclyn rheoli cwci

Cookie namePurpose
development-bank-of-wales_cookiecontrol

Mae hwn yn storio eich dewis rheoli cwci. Gosodir hyn bob amser.

 

Add this

Cookie namePurpose
__atuvcFe'i defnyddir gan fotymau rhannu cymdeithasol AddThis
__atuvsFe'i defnyddir gan fotymau rhannu cymdeithasol AddThis

 

Cwcis Drupal

Cookie namePurpose
has_js

Mae Drupal yn defnyddio'r cwci hwn i ddangos a yw porwr yr ymwelydd wedi galluogi JavaScript ai peidio.

 

Cwcis Hotjar

Cookie namePurpose 
_hjClosedSurveyInvitesMae'r cwci hwn yn cael ei osod unwaith y bydd ymwelydd yn rhyngweithio â naidlen moddol Gwahoddiad arolwg. Fe'i defnyddir i sicrhau nad yw'r un gwahoddiad yn ail-ymddangos os yw eisoes.
_hjDonePollsMae'r cwci hwn yn cael ei osod unwaith y bydd ymwelydd yn cwblhau arolwg gan ddefnyddio'r teclyn Adborth Pôl. Fe'i defnyddir i sicrhau nad yw'r un pôl yn ail-ymddangos os yw eisoes wedi'i.
_hjMinimizedPollsMae'r cwci hwn yn cael ei osod unwaith y bydd ymwelydd yn lleihau teclyn Pôl Adborth. Fe'i defnyddir i sicrhau bod y teclyn yn aros cyn lleied â phosibl pan fydd yr ymwelydd yn llywio trwy'ch.
_hjDoneTestersWidgets

Gosodir y cwci hwn unwaith y bydd ymwelydd yn cyflwyno ei wybodaeth yn y teclyn Recriwtio Profwyr Defnyddwyr. Fe’i defnyddir i sicrhau nad yw’r un ffurflen yn ail-ymddangos os yw eisoes wedi’i llenwi.

_hjMinimizedTestersWidgets

Mae'r cwci hwn yn cael ei osod unwaith y bydd ymwelydd yn lleihau teclyn Profwyr Defnyddwyr Recriwtio. Fe'i defnyddir i sicrhau bod y teclyn yn aros cyn lleied â phosibl pan fydd yr ymwelydd yn llywio trwy'ch gwefan.

_hjIncludedInSampleMae'r cwci sesiwn hwn wedi'i osod i roi gwybod i Hotjar a yw'r ymwelydd hwnnw wedi'i gynnwys yn y sampl a ddefnyddir i gynhyrchu twmffatiau.

 

[Sylwer y gall trydydd parti (gan gynnwys, er enghraifft, rhwydweithiau hysbysebu a darparwyr gwasanaethau allanol fel gwasanaethau dadansoddi traffig gwe) hefyd ddefnyddio cwcis, nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt. Mae'r cwcis hyn yn debygol o fod yn gwcis dadansoddol/perfformiad neu'n gwcis targed]

Gallwch rwystro cwcis trwy actifadu'r gosodiad ar eich porwr sy'n eich galluogi i wrthod gosod pob cwci neu rai cwcis. Fodd bynnag, os ydych yn defnyddio gosodiadau eich porwr i rwystro pob cwci (gan gynnwys cwcis hanfodol) efallai na fyddwch yn gallu cyrchu ein gwefan i gyd neu rannau ohoni.