Datblygwr eiddo

Benthyciadau ar gyfer datblygiadau preswyl a masnachol yn ardal PMLl Gogledd Ddwyrain Lloegr.

Nodweddion Allweddol

wdc
£55m

arian i gefnogi prosiectau’r Gogledd Ddwyrain

 • Rheolwyr cyfrifon lleol, ymroddedig
 • Benthyciadau rhwng £250,000 a £7 miliwn ar gyfer costau datblygu
 • Rowlio llog i fyny ar gael
 • Cyfraddau llog / ffioedd y cytunwyd arnynt ymlaen llaw
 • Un pwynt cyswllt i'ch helpu i lywio'r broses gyfan

Gallwn ariannu datblygiadau eiddo masnachol fel:

 • Cynlluniau adnewyddu
 • Cynlluniau defnydd cymysg
 • Datblygiadau swyddfa, diwydiannol a warws newydd
 • Datblygiadau graddol fesul cam

Trwy gronfa Buddsoddi mewn North East Commercial Property Investment Fund gwerth £35 miliwn, gallwn gynnig benthyciadau:

 • o £1miliwn i £7 miliwn
 • tymor o hyd at bum mlynedd
 • ar gyfer cynlluniau hapfasnachol a heb fod yn hapfasnachol

Trwy'r North East Property Fund £20 miliwn, gallwn gynnig benthyciadau:

 • o £250,000 i £2 filiwn
 • tymor o hyd at ddwy flynedd
 • ar gyfer datblygiadau nad ydynt yn hapfasnachol yn unig

Mae cyllid ar gael i gwmnïau adeiladu a datblygwyr eiddo sydd yn bwriadu adeiladu prosiectau yn ardaloedd saith awdurdod lleol y Gogledd Ddwyrain:

Northumberland, Swydd Durham, Gateshead, Newcastle upon Tyne, Gogledd Tyneside, De Tyneside a Sunderland.

Gallwn ariannu eiddo preswyl ar raddfa fach, drwy North East Property Fund.

 • Meintiau benthyciadau o £250,000 i £2 filiwn
 • Telerau benthyciad o hyd at ddwy flynedd
 • Datblygiadau nad ydynt yn hapfasnachol yn unig
 • Cronfa o £20 miliwn

Mae'r gronfa ar gael i gwmnïau adeiladu a datblygwyr eiddo sydd am adeiladu prosiectau yn ardaloedd saith awdurdod lleol y Gogledd Ddwyrain:

Northumberland, Swydd Durham, Gateshead, Newcastle upon Tyne, Gogledd Tyneside, De Tyneside a Sunderland.

Os ydych yn bwriadu symud ymlaen gyda chynlluniau i adeiladu eiddo masnachol a phreswyl cyfunol, dechreuwch drwy siarad â ni. Gallwn gynnig ateb sy'n darparu ar gyfer pob angen - ar gyfer datblygiadau hapfasnachol a heb fod yn hapfasnachol.

Mae cyllid ar gael i gwmnïau adeiladu a datblygwyr eiddo sydd am adeiladu prosiectau yn ardaloedd saith awdurdod lleol y Gogledd Ddwyrain:

Northumberland, Swydd Durham, Gateshead, Newcastle upon Tyne, Gogledd Tyneside, De Tyneside a Sunderland.

Gwneud cais

Cyn y gallwn eich helpu, bydd angen i chi ddarparu'r canlynol i ni:

 • Cyfrifon ar gyfer eich cwmni ac unrhyw gwmnïau cysylltiedig a    chrynodeb prosiect yn manylu ar:
 • Eich cyfraniad ariannol
 • Unrhyw gyfraniad ariannol arall
 • Caniatâd(au) cynllunio perthnasol
 • Yr amserlen adeiladu arfaethedig
 • Y gwerth rydych chi'n gobeithio ei gyflawni o werthu'r prosiect
 • Dadansoddiad manwl o gostau'r prosiect
 • Manylion y cytundeb(au) cyn-werthu ar gyfer y prosiect yn dangos sut y byddwch yn ad-dalu ein benthyciad

Angen gwybod mwy yn gyntaf?

Os oes gennych gwestiwn anfonwch neges atom neu ceisiwch ddarllen ein hadran Cwestiynau Cyffredin.